กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of the University Council Secretary

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร

ปรับปรุงข้อมูล : 30/5/2565 9:53:35     ที่มา : กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 105

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด