กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of the University Council Secretary

ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ (สัญจร)
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม อาคารบริหาร ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

ภาพ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ปรับปรุงข้อมูล : 11/1/2566 11:25:07     ที่มา : กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 249

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด