การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563

ปรับปรุงข้อมูล : 20/1/2563 10:03:31     ที่มา : กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 216

กลุ่มข่าวสาร :

คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ รับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบการสรรหา และประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรองผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

ข่าวล่าสุด