การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563

ปรับปรุงข้อมูล : 20/1/2563 10:01:02     ที่มา : กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 128

กลุ่มข่าวสาร :

คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

ข่าวล่าสุด