ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ปรับปรุงข้อมูล : 2/7/2563 10:01:21     ที่มา : กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 22

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครคณบดี ม.แม่โจ้-แพร่ฯ.pdf

ข่าวล่าสุด