ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

ปรับปรุงข้อมูล : 23/7/2563 8:49:48     ที่มา : กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 35

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ประกาศคณะกก.สรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาผอ.สน.วิจัยฯ

ข่าวล่าสุด