ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเข้ารับการสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ปรับปรุงข้อมูล : 23/7/2563 8:48:44     ที่มา : กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 27

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ประกาศฯ เรื่อง เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเข้ารับการสรรหาคณบดีแม่โจ้-แพร่ฯ.pdf

ข่าวล่าสุด