การสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ปรับปรุงข้อมูล : 12/11/2563 13:32:16     ที่มา : กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 108

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

รวมเอกสารการสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ เฉลิมพระเกียรติ

ข่าวล่าสุด