เอกสาร/แบบฟอร์มในการสมัครเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ปรับปรุงข้อมูล : 11/9/2563 10:16:33     ที่มา : กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 43

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร/แบบฟอร์มในการสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ข่าวล่าสุด