การสรรหาผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ปรับปรุงข้อมูล : 12/11/2563 13:43:33     ที่มา : กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 135

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ข่าวล่าสุด