กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of the University Council Secretary

มื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร. อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖
 
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ๒ จังหวัดเชียงใหม่ และจัดประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ด้วย

ปรับปรุงข้อมูล : 22/9/2566 17:18:01     ที่มา : กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 100

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด