กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of the University Council Secretary

มื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร. อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖
 
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ๒ จังหวัดเชียงใหม่ และจัดประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ด้วย

ปรับปรุงข้อมูล : 20/10/2566 9:53:50     ที่มา : กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 96

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด