กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of the University Council Secretary

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน

ปรับปรุงข้อมูล : 20/11/2566 11:43:32     ที่มา : กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 44

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ข่าวล่าสุด