กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of the University Council Secretary

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

ปรับปรุงข้อมูล : 20/11/2566 14:45:32     ที่มา : กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 49

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ข่าวล่าสุด